Nazaj

Pogoji uporabe SAOP računa

Opredelitev izrazov

1. SAOP uporabniški račun

Za dostop do SAOP spletnih storitev potrebujete SAOP uporabniški račun, v nadaljevanju SAOP račun. SAOP račun so poverilnice, ki jih potrebujete za preverjanje pristnosti v našem omrežju. Račun je vezan na uporabnika.

2. Uporabnik

Uporabnik je fizična oseba, ki se v sistemu identificira s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja z in sprejema te Splošne pogoje in uporablja SAOP račun v poslovne namene.

3. Pogoji uporabnika

Uporabnik se mora za uporabo SAOP računa strinjati s Splošnimi pogoji uporabe SAOP računa.

Pred prvo uporabo SAOP računa se mora uporabnik registrirati, pri čemer se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe SAOP računa«.

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi SAOP računa. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo SAOP računa in o tem obvesti SAOP.

Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo SAOP računa in so objavljeni na spletnih straneh podjetja SAOP ter opredeljujejo najmanj:

  1. dostop do interneta
  2. programsko in strojno opremo za uporabo interneta
  3. dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij SAOP računa
  4. identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo SAOP računa

Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3 Splošnih pogojev. SAOP ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika SAOP računa.