Nazaj

Pogoji uporabe Minimax računa

Opredelitev izrazov

1. Minimax uporabniški račun

Za dostop do Minimax spletnih storitev potrebujete Minimax uporabniški račun, v nadaljevanju Minimax račun. Minimax račun so poverilnice, ki jih potrebujete za preverjanje pristnosti v našem omrežju. Račun je vezan na uporabnika.

2. Uporabnik

Uporabnik je fizična oseba, ki se v sistemu identificira s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja z in sprejema te Splošne pogoje in uporablja Minimax račun v poslovne namene.

3. Pogoji uporabnika

Uporabnik se mora za uporabo Minimax računa strinjati s Splošnimi pogoji uporabe Minimax računa.

Pred prvo uporabo Minimax računa se mora uporabnik registrirati, pri čemer se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe Minimax računa«.

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Minimax računa. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo Minimax računa in o tem obvesti Seyfor.

Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Minimax računa in so objavljeni na spletnih straneh podjetja Seyfor ter opredeljujejo najmanj:

  1. dostop do interneta
  2. programsko in strojno opremo za uporabo interneta
  3. dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij Minimax računa
  4. identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo Minimax računa

Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3 Splošnih pogojev. Seyfor ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika Minimax računa.